Telka
Menü
 
DÍJAIM

 

 

Internet egyik legnagyobb Web-oldala a Gportál. "Telkamama" csodás oldaladért,a szép versekért, a szép saját szerkesztett képeidért, az oldal bájos szerkesztéséért fogadd szeretettel a "Disz G-Portáli Oklevelet!" Telkamama-Gportál oldala kinevezve."Igazi Müvész" kijelölést kapott ! Gratulálok ! Ilna.

Drága Ilnám! Köszönöm a díjat.

 

Barátaim képei:

Sissy képei

 

Zenedoboz
 
AFORIZMÁK

 

 

Zs Anda Zoltán Aforizmák:

Bölcsességek-Balgaságok.

Az élet balgaság
Bölcsesség a halál
Ezért ember bölcset
Csak holtában talál.


Az ember a teremtés legbölcsebb lénye:
Képes belátni,hogy nem tud semmit.


Nem bölcs az aki nem praktikus.

Okosan csak hallgatni lehet,beszélni nem.

Az ostobaság legbiztosabb jele az,
ha valaki okosnak hiszi magát.


É. olyan mint a térzene:
  Nem túl rangos,inkább hangos.


Nem tudunk semmit,de tudhatunk mindent,
ha tenni tudunk valamit


Kevés olyan okos ember van,
aki boldoggá tudja magát butítani.


AFORIZMÁK: Emberség- állatság.

Ha mellettem áll egy barát: Állat barát!

Ki kicsoda? Ki-ki csoda!

Mindenki állatnak születik,
mert emberré nem születhet,
csak nevelkedhet valaki.

Az ember érdekes jellemzője,hogy amit
helyesnek hisz, azt  helytelenül teszi,
és amit helyesen tesz ,azt helytelennek tartja.

Udvariatlan emberekkel udvariaskodni:
udvariatlanság.

Csak aki az állatokat szereti,
az lehet igazán emberbarát.

Háromfajta ember van:
buta, butább, és leg butább.
Persze vannak "okosak" is:
ezek a legbutábbak közül kerülnek ki.

A világban csak kétféleképp lehet felemelkedni:
Vagy a magunk igyekezetével,
vagy mások ostobasága által.

Mi emberek,soha nem lehetünk teljesen
biztosak abban,
hogy mit, miért cselekszünk.

Minden élőlény retteg valamitől
és rettegésbe tart valami más élőlényt.
Csak az ember az, aki saját maga retten
és saját magától retteg.

Nehéz dolgok nincsenek,
csak hozzá nem értő emberek.

A legtöbb ember nem azért utazik,hogy lásson,
hanem azért,hogy mesélhessen róla.

Buta buborékok vagyunk mi, emberek.
Sose tudjuk mennyire fújhatjuk fel magunkat.

Az ember szelídített vadállat.
(A "szelídített"-be nem vagyok biztos.)

Tanuljatok a bosnyákoktól,
és tiszteljétek az öregeket!
Hány család életét mentette meg a nagypapa-
ha egy kicsit rágós is volt!

Az embernek nem az az igazi otthona ahol él,
hanem ahol jól érzi magát, és igaz társra talál.

Addig nem vesszük észre az elérhetőt,
amíg elérhetetlenné nem válik...

Nem az a szabadság,
hogy azt teszel amit akarsz,
hanem,hogy nem kell meg tenned,
amit nem akarsz.

 

Aforizmák: férj- feleség

Kik mindenben ellentétek,
Házastársak lehetnének.

A test úgy illik a lélekhez,
mint nő a férfihoz.

Házassághoz jó tanácsot adni naivitás.
Jó tanács, elvileg. van.
No,de jó házasság?-

Az oktalan féltékenység a leg kínzóbb.-
Én,például minden barátom feleségére
(férjére)féltékeny vagyok.

Ne légy az enyém!-
Sajnálnálak elveszíteni.

 

Aforizmák: Én Te.

Én vagyok én, Te vagy te...

Nekem, sokszor, még akkor is eszembe jut valami,
ha gondolkozom.

A legnagyobb ellenségem én vagyok!

Sajnos az élet sokszor megfoszt attól a szerencsétől,hogy ne érjem el azt amit akarok.

Sok ember lehet hálás nekem azért,hogy
hozzám mérve magát nagynak látszhatott.

Azért beszélek komolyan,
mert nagyon szeretem a humort.

 

Aforizmák: Szerelem-Házasság.

Ne szíved vagy szemed,

hanem eszed döntsön

Mikor élettársat

válaszol e földön!

Szív és szem meg csalhat,

ám, ritkábban az agy:

ez csak egyszer téved:

amikor dönteni hagy.

A házasság fizetség azokért az örömökért,

amelyeket a jegyesség nyújtott.

A házasság olyan mint az egyirányú utca:

visszafordulni nem lehet benne:

legjobb minél gyorsabban a végére érni.

 

Aforizmák: Isten- Ördög.

 Ha Isten ostromol,Ő hümmög és dörmög:

A cimboraságra Mindig itt az ördög.

Egy Isten van mégis,

mindenki más istenben hisz.

 

Aforizmák: Igazság- Hazugság.

Az érzelem mindég igaz
A szó sajnos nem mindig az.
Miért fanyalog  szótól a szám?
Hazudnék,ha megmondanám!

A leg emberibb cselekedet a hazugság.
Ha nem hazudnánk magunkat embernek,
állatok volnánk.

Az igazság gasztronómiai fogalom:a tálalás művészete.

Kevés olyan "igazság" van, amelynek az ellenkezője ne volna "igaz,"egy más mentális tükrében.

Az ember akkor mondja a leg "bölcsebbeket", amikor hazudik.

Az igazság győz,-de csak az igazak között.

Hétköznapi dolgainkban az IGAZSÁG teljesen használhatatlan, el vont és fölösleges fogalom.

Az emberi társadalomnak nincs szüksége igazságokra. Egyetlen célja:érdekeinek kielégítése.

Szóban ritkábban mondunk igazat,mint írásban.
Írásban  viszont nagyobbakat hazudunk.

A hazugság általános esetben,nem erkölcsi fogyatékosság,hanem életfeltétel.

A hatalom éltetője: az igazságtalanság.

A legnépszerűbb "igazságok" mázol, amelyeknek az ellenkezője is igaz.

A nők körmondatokban beszélnek a legszívesebben.
(A mondat minden szava egyenlő távolságra van az igazságtól)

Nem békére kell törekednünk,
hanem az igazságra.
Az igazság tartalmazza a békét,
a béke viszont nem is élhet soká
igazság nélkül.

A hazugsághoz értelem kell,Az igazsághoz:szellem.

Az értelem a hazugsághoz kell,
a szellem pedig ahhoz,
hogy igazat hazudhassunk.

A legmagasabb fokú igazságok,
számunkra, azok a megnyilvánulok,
amelyek nem a valót,
hanem érdekeinket tükrözik.

Aki túl sokszor  fején találja a szeget,
az egyszer szegen találja a fejét.

Tulajdon képen egy igazságot sem ismerünk.
Ha nem hiszed, mondj egyet!

Aforizmák: Mennyország- Pokol

Hittem a menyben.

Rád gondoltam.

Ma már csak a pokolban hiszek.

Rád gondolok.

A pokolban a leg szörnyűbb,hogy az embernek

a túlvilágon is együtt kell élni az anyósával.

Aki más nyomán jár, az csak

földet kémlel...

   Aki  új utat tör,távolabbra néz el.

Jó,ha botló lábad meg látja a követ,

de ki messzi vágyik az égi fényt követ.

A pokol akkor tárja ki legszélesebbre kapuit,

amikor a mennyországban véget ér a turistaszezon.

A házasság maga a mennyország

(a pokpol felől nézve)

Mindenki a mennyországra vágyik,

mégis a pokolra van háromszoros túljelentkezés.

 

Aforizmák: öröm-bánat.

Nem boldog itt, ki nem boldogít.

Ki úr a vágyain,azt bú se gyötörhet.

A szomorúság olyan, mint a torma: könnyet fakaszt,de ízesít.

Értelmes ember tartósan boldog nem lehet.

A fájdalom vágya: a boldogság.A fájdalom vágya: a vágy.A vágy, tehát, a fájdalom legboldogabb neme.

A csók mézének ára ott vagyon,miután jő: a házasság.(Madách után szabadon)

A kéj maximuma,amikor az első vágy találkozik a beteljesüléssel.

A szerelem olyan mint a láz: reggel nyugton hagy este megaláz.

Kellemes emlékeimet nem annyira a megtörtént események szépsége:hanem inkább fantáziánk teszi vonzóvá.

A szebb jövő titka:

elégedettnek lenni a mával

és harcolni a holnapért.

A boldogság jelen titka:

Elégedett lenni a mával

és remélni a holnapot.

Csak boldog nő tehet egy férfit boldoggá.

 

Aforizmák: Erény   Bűn.

Akiben bűn egy sem akad,

abból jóság sosem fakad.

Csak a rossz ismerete ad igaz értelmet

az ellene való küzdelemnek.

A legnagyobb aljasságot a férfiak követik el,

a nők inspirálására.

A hűség jutalma: szeretet,

A jutalom szeretete: hűség,

A szeretet hűsége: jutalom.

Ha okosan vagyunk önzők,

bölcsen vagyunk önzetlenek.

Az okos ember hülyéskedik.míg a hülye okoskodik.

Nincsenek eszmék: érdekek vannak.

Mi még a vizet is meg bámuljuk,ha tenger nagy.

Az egészséges ember nehezen vehető rá önzetlen cselekedetre.

A színész tehetsége: adottság

Az adotság színlelése: tehetség.

Az emberi érzelmekben legfőbb törvény: a szokás.

A világ azon gondolatok összessége,amelyeket lakói kigondolni képesek.

A tetteknek az a jellemzőjük,hogy nem beszédben nyilvánulnak meg.

Az életben az igazmondóké az előny.-Sajnos csak hosszú távon.

Az Isten amikor még kicsi volt,szülei mindig szorgalomra és kötelességtudásra nevelték
Jó Isten lett belőle.

Az ördög, mikor még kicsi volt,szülei mindig szorgalomra kötelességtudásra nevelték.   Rátermett ördög vált belőle.

Minket  kiskorunkban szüleink, mindig szorgalomra és kötelességtudásra neveltek... 

 

Aforizmák:Élet- Halál.

 Miben kietlen

agyam hitetlen

mindazt sejtem, benn,

minden sejtemben.

Az élők mindig fontosabbak,

a halottak mindig nagyobbak.

A leggazdagabb úr: a lélek,

mer hozzá még a halál is koldulni jár.

A magányosok korábban halnak.

Haljak hát hamarabb: én önző vagyok!

Meghalni könnyű: élni keserves:

mégis e "szörnyű" életünk kedves!

Az élet a halál elleni küzdelem.

A halál ugyanolyan természetes állapot mint az élet.De mennyivel kényelmesebb!

Nem hiszek a feltámadásban:

Isten nem lehet kegyetlen az emberhez.

Egy nem tetsző élet kárpótlása:tetszhalál?

A külső csend az élet lakomája.

A belső:a halálé.

Hiszek a túlvilágban:

Ha az anyósomra gondolok.

Vigasztalhatatlan lennék azzal a tudattal,

hogy nincs pokol.

Isten megzenésítette a halált,ebből lett az élet.

De Istent csak a zene érdekli.

Aforizmák. Nő-Férfi.

A nő addig kíván valamit, amíg ki nem harcolta.

A férfi addig harcol valamiért,amíg kívánja.

Kár, hogy a nőket sokszor nem a tapasztalás hatása ösztönzi,hanem a hatás tapasztalatának vágya.

Amelyik nő még a barátját sem tudja boldoggá tenni,hogyan tudná a férjét?

A nő olyan mint a gyufa szál,ha lángra lobban elveszíti a fejét. Ezt O.Wilde hitte Így.-

 

A férfi küzd,a nő remél,de míg a férfi akkor küzd,ha remél,addig a nő akkor remél,ha küzd.

 

A nő olyan mint a cigaretta:

ha égve dobják el,még sokáig parázslik.

Ha egy nő azt mondja:"a tied vagyok",akkor megadta neked azt a lehetőséget,hogy azt tedd vele amit ő akar.

A nőt elég ha meg nézed:

a férfit elég ha meghallgatod.

(Fordítva már túl igényes.)

Vannak olyan dolgok,amelyeket  a férfi csak nélkülözni képes,kigondolni nem.Ehhez nő kell.

"A nő igaz, a férfi gaz"

Számomra már az sem vigasz,

ha ez fordítva igaz.

Ha egy nő azt mondja "Megbocsájtok neked,"

ezt sose bocsásd meg!

A nőnek túlzón áradozni nem bűn:

a horgász sem boldogul csali nélkül.

 

 

 

 

 
Pontosidö
 
Számláló
Indulás: 2011-02-24
 
videóm
 

 

 
BANNEREIM.

 


 

Szép és hasznos oldalak.

Mesesziget - G-Portál

jolcsika lapja - G-Portál

ilnalapja - G-Portál

k lászló szilvia | Óperencia | 

Aranyosi Ervin versei 

 

 

 

 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha