Telka
Menü
 
DÍJAIM

 

 

Internet egyik legnagyobb Web-oldala a Gportál. "Telkamama" csodás oldaladért,a szép versekért, a szép saját szerkesztett képeidért, az oldal bájos szerkesztéséért fogadd szeretettel a "Disz G-Portáli Oklevelet!" Telkamama-Gportál oldala kinevezve."Igazi Müvész" kijelölést kapott ! Gratulálok ! Ilna.

Drága Ilnám! Köszönöm a díjat.

 

Barátaim képei:

Sissy képei

 

Zenedoboz
 

 

Nem haltam meg.. / akasa, 2005. január.11.

Nem haltam meg.
Csak ezentúl,
mindíg egyedül ébredsz.
S nem leszek veled Éjszaka,
amikor álmodból sírva rettensz.

Nem haltam meg.
Csak ezentúl,
nem csókolom a könnyed.
Ha terítesz, elég lesz egy tányér is,
s már sosem lesz közös Ünnep.

Nem haltam meg.
Csak ezentúl,
Ne félj! Ne hulljon a könnyed.
Mert láthatatlanul Követlek én.
S ezentúl,...
Örökre így lesz.

Anyák napjára...
Itt hagytál reménytelenül, árván,
drága édesanyám!
De remélem eljut hozzád,
szívem nehéz sóhaja,
anyák napja alkalmából,
a sors nekem ezt adta.
A sóhaj mely száll, fel az égig
a reménytelenség végezetéig.
Köszönöm az életet,
a Holdat a csillagot,
 s köszönöm, a napsugarat,
 amely mindig felragyog.
Köszönöm a mosolyodat,
a nevető szemedet,
hiszen hagytad, hogy sokáig
gyermek lehessek.
Így üzennék Neked a síron túlra,
hogy velem vagy mindig, újra meg újra. 

 Horváth Betty

 

Kisgyermekként a mezőket járva, 

 pitypangokat szedtem hajdanán. 

Csacska versem csetlő-botló számból, 

mosolyogva hallgattad Anyám. 

Deres fejjel mezőket nem járok, 

vadvirágot se szedek ma már.  

A legszebb rózsát, mely ilyenkor nyílik,

Sírodra viszem Édesanyám.

Köszönöm,hogy teremtettél.
/a szerző számomra ismeretlen/


Köszönöm,hogy teremtettél,
Az anyaméhben is ismertél,
Csillagok fényénél formáltál,
Szerető anyámmá igazultál.


Köszönöm,hogy gond viseltél,
Éveimhez,jót reméltél
Szívemben ültettél rendet
Örökzöld hömpölygő csendet.


Köszönöm,hogy hozzám szóltál,
Igéden át rám találtál
Szememben tornyot emeltél
Tűz-lángú ostorral szerettél.


Köszönöm,hogy éjt is adtál,
Sebeimre felhőt raktál,
S míg vánszorogtam kebleden át,
Rám lehelted a hold bánatát.

 


Tamás István:    Anyák napjára.

A legszebb dalra,
Te  tanítottál Anyám.
Igaz még gyermek voltam
azon az anyák napján.

Kezemben most is
csokorban,virágzik a május,
látom töpörödött tested,

S szemedből a fény sugárzik.

És most arcodra az öröm
apró parányi könnyei ülnek.
A köszöntők sokasága közül,
mégis a Te dalod a leg szebb.

Ez már az igaz szeretet
őszinte égi muzsikája.
Ezt suttogom füledbe,
a Te dalod Anyák napjára

Kibédi Ervin:  Ahogy a napok rövidülnek.

Ahogy a napok rövidülnek,
Úgy érzem mintha köd borulna rám.
Ahogy az éjek le hűlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.
Mit oly sokszor el halasztottam
El mondanám,mert úgy érzem,hogy vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Ő már messze jár.

Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő Te még meg teheted!
Megőszülve is maradj gyermek,
Mond meg neki mennyire szereted.
Két keze érted dolgozott csak,
S mindennél jobban szeretett!
Az éjt is nappallá téve
Óvott téged és vezetett
Míg lehetett, míg lehetett.

Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat csak keveset,
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.
Amit akkor el felejtettél,
Talán még jóvá teheted,
Hát menj és simogasd meg
A téged védő kezeket
Amíg lehet, amíg lehet.

A szíve érted dobogott csak,
 Amíg bele betegedett,
De  Ő titkolta nem mutatta
Nem mondta el,hogy szenvedett
Csak  mosolygott és nevetett.

S ha olykor nagyon el fáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet,
Mert szeretett,  úgy szeretett.

Bár hol is vagy, hát fordulj vissza,
Az ember másként nem  tehet,
És csókold meg amíg nem késő,
Azt az áldott édes szívet,
Ha még lehet,ha még lehet.

 


Édesanyám emlékére.  ( Mező Gábor)

Szóljon e vers neked drága Édesanyám,
Mert többet adtál nekem mint ember valahány!
Tőled kaptam azt, mit senki sem adott,
Kilenc hónapon át méhed ringatott.

Mikor aztán végre meg születtem,
Sugárzó mosolyod ragyogott felettem.
A szó amit szám gügyögött Mama,
Ez maradt máig is nyelvem legszebb szava.

Te fogtad kis kezem, mikor írni kezdtem

Vagy mikor az orvosi szék előtt remegtem,
Te voltál ki fékezted apám haragját,
S olykor-olykor eldugtad fenyítő ostorát.

Együtt sírtunk és nevettünk mindenen,
S végig hajóztunk kiöntött lelkemen.
Köszönöm,hogy volt időd velem játszani,
S az élet játékszabályait velem megtanítani.

Mikor kezdtem megismerni a világot,
És az újra,meg újra pofon vágott
Meleg, puha, szerető kebleden,
Meg nyugodhatott szédülő fejem.

Mindég óvtál és vigyáztál rám nagyon,
De, csak annyira,hogy dönthessek szabadon!
Most itt állok sírodnál vénülő fejemmel,
S a hála szavait hiába keresem.
Édesanyám! most nem mondok semmit sem,
S a csendben ott leled végtelen szeretetemet...

 

Átyim László:  Anyák napján fáj a szívem! 

 
El mondom,hogy olyan nagyon fáj,
Édesanyám nincs velem már.
Nem látja a könnyeimet
Anyák napján nagyon pereg.
 
Pereg mint a hulló zápor
Nem áll el a fájdalomtól
Nincs ki elé oda álljak
Anyák napján verset mondjak.
 
Kimegyek a temetőbe 
Ráhajolok a keresztjére 
Simogatom két kezemmel 
Édesanyám mért mentél el?
 
Anyák napján láthatnálak 
A könnyeim nem hullnának 
Mosoly ülne az arcomra 
Édesanyám két karjában. 
 
Verset neki így mondanék 
Lába elé lehajolnék 
Megcsókolnám mindkét kezét 
Egy szál rózsát bele tennék.
 
Édesanyám emlékére./szerző ismeretlen/
 
Az én anyám nap volt a z égen
Tarka virág a puha réten.
Ő volt a közel és a messzi végtelen
Neki köszönhetem az életem.
 
Elnémult egy hang-
a szíve utolsót dobbant.
Lehullott egy fénylő csillag,
Meg kondult egy éji hang,
 
Ő volt a jóság a szeretet,
Vissza tekintünk a múltba,
Emlékeimben szüntelen itt van.
Ha el is takarja a sír komor göröngye
Emléke itt marad a szívemben örökre.
 
 
Nem haltam meg, csak ezentúl,
mindig egyedül ébredsz.
S nem leszek veled éjszaka,
amikor álmodból sírva rettensz.
 
Nem haltam meg, csak ezentúl,
nem csókolom a könnyed.
Ha terítesz elég lesszegy tányér is,
S már sose lesz közös ünnep.
 
Nem haltam meg, csak ezentúl,
 Ne félj!Ne hulljon a könnyed!
Mert láthatatlanul követlek Én,
S ezen túl örökké így lesz.
Lélekben legyünk együtt...
akkor talán könnyebb lesz elviselni,
Hogy már nem létezel.
 

Nem az a leghatalmasabb, 
aki ország-világ ura. 
Nem az a leghatalmasabb, 
aki szelek, tengerek fölött 
uralkodik. 
Nem az a leghatalmasabb, 
akinek a legtöbb öldöklő 
fegyvere van, 
az sem, akinek legnagyobb 
a kincse, gazdagsága, 
hanem az a leghatalmasabb, 
aki embert szül a világra.

/Szserző számomra ismeretlen/

 

 

Nem bánom, ha korhol, nem bánom, ha zsémbes.
Néha pedig fáraszt, egyenesen rémes,
de amikor elmegy, vágyódom utána.
- Öregedő gyermek kapaszkodó vágya.
A hangom elakad, a torkom kiszárad,
ilyennek szeretem szerető Anyámat.

János Árpád

 

Anyukámat meglepem,
de kicsi a tenyerem
Nem fér bele annyi virág
amennyire szeretem.
Kis kezemmel mit adhatok?
csak az egész világot;
vagy tán, ami ennél is több,
e néhány szál virágot.

Cser GáborBokrétát kötöttem
Jó anyám napjára,
Örül a bokrétám
Minden egyes szála.
S azt mondatja velem
Illatos virágom:

Legyen áldás az én
Édes jó anyámon.

 

Falu Tamás: Anyád

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád.

 

Édesanyám

Sebesen száll a felhő az égen

Nem láttalak édesanyám régen.

Ha én szállni mint a felhő tudnék,

Édesanyám csak tehozzád szállnék.

Tavasz lesz már, a hó kezd elmenni,

Be szeretnék kék ibolya lenni.

Kivirítnék az anyám kertjében,

Hadd tűzne fel dobogó keblére.

Sem felhő, sem ibolya nem vagyok,

Elhagyatott árva gyermek vagyok,

Messze van az édesanyám gáza,

Csak búsulok, sóhajtok utána.

 

Ima

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,

Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.

Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál,

Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál.

Ne hagyj el engemet édes jó Istenem.

Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem?

Függeszd őrző szemed édes jó anyámra,

Hints áldást fejére, a lába nyomára.

 

Édesanyám Nagy Ferenc

Van egy szó, van egy név ezen a világon,

Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.

Csupa virágból van, merő napsugárból..

Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,

Örömében sir az, aki e szót hallja.

Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,

Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.

A amikor a szíved már utolsót dobban,

Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.

Mehetsz messze földre, véres harcterekre,

Ez a szó megtanít igaz szeretetre.

Bánatban, örömben ver az Isten vagy áld,

Hogyha elrebeged, már ez is imádság.

És ha elébed jön könnyes szemű árva,

E szóra felpattan szíved titkos zárja.

Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,

Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.

Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,

Ha keblére borulsz és el kinek mondod?

S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,

Virágos sírdombon a könnyed megered.

Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,

Nekem a legdrágább ezen a világon.

Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,

Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

 

 

 A mi édesanyánk

A mi édesanyánk drága szent egy asszony

Nem az volt a sorsa, hogy rózsát fakasszon,

Mert bizony az élet nem nagyon kímélte

gtől végig élte.

A mi édesanyánk drága szent egy asszony,

Emléke is elég, hogy könnyet fakasszon,

Hej, virrasztott nehéz éjszakákon értünk,

Amikor a láztól majd hogy el nem égtünk.

Fáradt behunyt szemmel hányszor elgondolom:

Mi, kiket felnevelt ezer gondon, bajon,

Tudunk-e valaha hálásak is lenni,

Tudunk-e valamit ezért neki tenni.

/Ismeretlen/

 

Pontosidö
 
Számláló
Indulás: 2011-02-24
 
videóm
 

 

 
BANNEREIM.

 


 

Szép és hasznos oldalak.

Mesesziget - G-Portál

jolcsika lapja - G-Portál

ilnalapja - G-Portál

k lászló szilvia | Óperencia | 

Aranyosi Ervin versei 

 

 

 

 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha